За мистичната душа на знаците по колелото на Зодиака с поетичното слово на големия наш писател, физик, учител и мъдрец Георги ТОМАЛЕВСКИ.

(John Bevis, Capricorn, 1750)

Козирог 

Земята е постлана с меката постелка на искрящ сняг. Слънцето бяга между пролуките на сивата облачна покривка и скоро върхът на планината пламва в червените зари на залеза като че по него е потекла обилна лава.

Настъпва мъдроока нощ и по небето се сипят едри, трептящи звезди. Навън утихват фъртуните, а в мълчаливата стая догарят червени въглени.

Студена е Земята, вковани в ледове са водите, в които играеше слънчевият лъч и водното конче, вковани са човешките сърца.

Дълбока и мълчалива е нощта, в която небето е извезано със студени звезди, нощта, в която гасне въгленчето на огнището и надеждите на чакащите люде.

Но никой не знае, колко е богата тая бременна нощ, защото из сърцето на света ще се роди светлият младенец, обещан още тогава, когато Земята беше неустроена и пуста.

Ще грейне на небето едра пътеводна звезда и ангели ще запеят в сърцата ни.

Никой не знае, колко е богата тая вкована в ледове нощ, под снежните преспи, на която спи и чака житното зърно.

Тъкмо сега, когато всички са престанали да вярват и нищо не очакват от Земята, тъкмо сега тя ще разтвори топлите си пазви, за да даде най-скъпия си плод. В тая корава гръд, шибана от камшиците на зли фъртуни, напукана от мъка, изтъпкана с копитата на вражи конници, тихо зрее ласката на идещия ден, който ще залее света със своя блясък.

Който знае да чете писмото на съзвездията, той е буден и чака.

Той е приготвил даровете си и когато на тъмния купол светне великолепието на звездата, той ще тръгне да се поклони на любовта, която се роди.

И колко са тия, които чакат!

Сега дните са малки, а нощите дълги като нощи на затворник.

Слънцето бързо пробягва по небето, заспиват планините, мрак пада над света и в дълбоката нощ, която обвива света, будни са тия, които чакат тихия зов.

Навън е сковаващ студ. Вътре блещукат сетните въглени на огнището. Но знаете ли, колко е богата тая нощ над света?

Знаете ли, че младенецът ще се роди?

Пригответе дара – смирна и елей, да идем да ги поднесем!

Из: „Астрономия за народа“, Георги Томалевски, изд. Сдружение Слънчогледи
Изображение: John Bevis, Capricorn, 1750, commons.wikimedia.org