За мистичната душа на знаците по колелото на Зодиака с поетичното слово на големия наш писател, физик, учител и мъдрец Георги ТОМАЛЕВСКИ.

Риби 

Има зеници на очи, от които наднича една голяма тайна. Мълчаливи и замислени, те са като водите на изумрудно езеро, в което се оглежда великолепието на света. 

Когато душата – бродница премине през тайната на четирите стихии, когато слезе от върха, спуснала се с пробудените пролетни води, тя ще намери огромната снага на океана, из който е излязла. Тогава тя ще носи скрита голямата тайна, притихнала на изумрудените й зеници. 

И както океанът мълчи след бурята, така мълчат и тия очи. 

Колелото е затворено. Небесните риби заключиха една от извивките на голямата спирала, за да започне нова и да продължи това, което е почнало преди всички векове. 

Мълчат зениците на душата-бродница, достигнала края на един от небесните мигове. Тия очи са пълни с мъдрост, но блестят като очи на малко дете, с трепкащи светлини на далечни сияния. Гледаш тия зеници и проумяваш, че живот на Великото е почнал в безначалието, и краят му се губи – в безкрайността. 

Една небесна капка току що е капнала в океана и пак се готви за ново пътешествие. Една капчица вода, дошла от висината на лазурното небе, понесла опита от четирите годишни времена, скрила в себе си Слънцето, езерата в планинските дебри, ширината на просторите и топлата пазва на Земята, над която се люлее златен клас. 

Една бродница душа чака своя час да полети отново. 

Познавам в света две зеници на очи, от които поглеждат тайни. В изумрудените им дълбини е отразено, като в повърхност на стихнало езеро, мъдрото великолепие на света.

Из: „Астрономия за народа“, Георги Томалевски, изд. Сдружение Слънчогледи
Картина: commons.wikimedia.org