християнски пости

Постът е съзнателен отказ в живота от онова, което не е жизнено необходимо ╫ Прот. Павел Великанов
Постът е съзнателен отказ в живота от онова, което не е жизнено необходимо ╫ Прот. Павел Великанов