Иван Иванов цитати

Защото пробуждането дарява човека с душа, а душата открива своя Бог | Иван ИВАНОВ
Защото пробуждането дарява човека с душа, а душата открива своя Бог | Иван ИВАНОВ