Изповедите

Кои качества у българина цените най-много? - Твърдоглавието му ♥ Емилиян СТАНЕВ
Кои качества у българина цените най-много? - Твърдоглавието му ♥ Емилиян СТАНЕВ