Изповедите

Човек трябва сам да се лекува от недостатъците си ♥ Уилям САРОЯН
Човек трябва сам да се лекува от недостатъците си ♥ Уилям САРОЯН