Споделяме интервю от края на 70-те години на миналия век с Гор Видал, направено от Георги Чаталбашев като част от сборника „Изповедите”. Сборникът от интервюта на Георги Чаталбашев е съставен, като е използван модела на професор Иван Шишманов за анкетиране на български писатели. Това са анкети за значението на ценностите, за смисъла на човешкото съществуване, за своеобразието от светогледни представи на отделни творчески личности.

Gore Vidal (1925 ~ 1212)

Въпрос: Коя според Вас е най-ценната човешка добродетел?
Гор Видал: Самозаблуждението. Ако някой познае света, какво ли би сторил със себе си?

Недостатък, който сте склонен най-лесно да извините?
Ходенето по съвещания.

Недостатък, който най-много Ви отвращава?
Желанието да се вмесваш в съдбата на другите, да ги управляваш, независимо дали в името на църквата, на бога или на народа.

Кое е Вашето любимо занятие?
Да бъда себе си.

А развлечение?
Същото. Аз съм постоянен.

Идеалът Ви за земното щастие?
Заличаването на границите между отделните държави и нации.

Кое от всекидневието Ви дразни най-много?
Липсата на автентичност. Хората, които се опитват да бъдат това, което не са.

Коя съдба Ви се вижда най-вече за оплакване?
На излишните, които не би трябвало да се раждат. Голяма част от населението на земята живее в немотия – без храна, без подслон.

Кой е най-хубавият момент в живота Ви?
Той ще настъпи след смъртта ми. Есхил е казал: „Не считайте никого за щастлив, докато не умре!”

А най-печалният?
Рождението ми.

Кое според Вас е шедьовърът на природата?
Яйцето. Красиво е и може да се яде.

Какво мислите за красотата, срещате ли я често в живота?
Опитвам се да я създавам сам, но често не успявам.

Коя е Вашата най-голяма надежда?
Да продължа да мисля за света и да помогна на света да мисли за себе си, но това е трудно.

Какво друго трябва да притежава писателят освен талант, за да бъде обичан?
Добрият писател не е задължително да бъде обичан. Задължително е да бъде интелигентен и полезен.

А какво може да погуби таланта?
Особеностите на характера.

Посочете някои от отличителните черти на нашата епоха.
Пренаселеността, глупостта на религията в някои страни, както и уподобяването – едно място прилича на друго, това е страшно.

Вашият девиз?
Като името ми. Vita – значи живот.

Напишете Ваша мисъл или цитат, който Ви е приятно да си спомните.
Няма добро дело, което да не излезе наяве.

Кое според Вас е най-тежкото престъпление, в което може да бъде обвинен човек?
Да създаде дете, което не може да изхрани.

А човечеството?
В самоунищожение.

Как виждате бъдещето на човечеството?
Трудно.

* Със съкращения от „Изповедите”, Георги Чаталбашев, изд. на Отечествения фронт, София, 1982 г.
Споделено от: cao.bg
Снимка: Gore Vidal; goodreads.com