Източно тяло Западен ум

♥ В семейство, където чувствата не се изразяват, емоционалният език не може да се научи
♥ В семейство, където чувствата не се изразяват, емоционалният език не може да се научи