Източно тяло Западен ум

♥ Загубата на нашата връзка с тялото може да се превърне в духовна бездомност
♥ Загубата на нашата връзка с тялото може да се превърне в духовна бездомност