капитализъм

Животът на народите се ръководи от грубия материален егоизъм ♥ Георги ТОМАЛЕВСКИ
Животът на народите се ръководи от грубия материален егоизъм ♥ Георги ТОМАЛЕВСКИ