каротата на старостта

Гробът на дивана по нищо не се отличава от обикновения гроб ~ Владимир ЯКОВЛЕВ
Гробът на дивана по нищо не се отличава от обикновения гроб ~ Владимир ЯКОВЛЕВ