Катя Паскалева

Би могло да ти стане горчиво и пусто, но това е животът, това е изкуство ♥ Катя ПАСКАЛЕВА като стих
Би могло да ти стане горчиво и пусто, но това е животът, това е изкуство ♥ Катя ПАСКАЛЕВА като стих