класиците на английската литература

Просия има в любовта ~ за нея мярка няма ♥ ШЕКСПИР за любовта
Просия има в любовта ~ за нея мярка няма ♥ ШЕКСПИР за любовта