котка

Животните могат в любовта си към своя господар да поемат съзнателно от болестта му ♥ Петър ДИМКОВ
Животните могат в любовта си към своя господар да поемат съзнателно от болестта му ♥ Петър ДИМКОВ