За живота ~ лаконично от френския творец и неговият роман „Жан Кристоф”, донесъл му Нобелова награда през 1915 г.

Бъди благочестив пред изгряващия ден. Не мисли какво ще стане след година, след десет. Мисли за днес. Остави тези теории.

Всички теории, нали разбираш, дори добродетелните, са лоши и глупави, те нанасят вреда.

Не насилвай живота! Живей днес! Бъди благочестив към всеки ден. Обичай го, тачи го, главно не го мърси, не му пречи да цъфне.

Обичай го дори когато е сив и тъжен като днес. Не се безпокой. Виж. Сега е зима. Всичко спи. Добрата земя ще се събуди.

Достатъчно е да бъдеш плодороден като нея, бъди благочестив. Чакай. Ако си добър, всичко ще потръгне.

Ако пък не си, ако си слаб, ако не успееш, е, добре, и така трябва да си щастлив. Навярно не можеш повече. Защо тогава ще искаш повече.

Защо ще се огорчаваш за това, което не е по силите ти? Човек трябва да прави това, което може…

Искаш да бъдеш герой. Затова вършиш само глупости… Герой!… Нямам представа какво точно значи тази дума, но мога да предположа: герой е този, който прави каквото може. А другите не го правят. 

Снимка: commons.wikimedia.org