За изкуството, морала, любовта и истината - с думите на големия френски творец

(1866 ~ 1944)

Всичко е добро само на своето място и в своето време.

Голямата душа никога не е самотна. Колкото и съдбата да й отнема приятелите, тя в края на краищата винаги си ги създава.

Търпи, когато си наковалня, бий, когато станеш чук. 

Ако егоистичното благополучие е единствената цел на живота, то животът скоро става безцелен. 

Нищо не е толкова рядко на света, колкото пълната откровеност между родители и деца.

Първият закон на изкуството е: ако нямаш какво да кажеш – мълчи. Ако имаш какво да кажеш – кажи го, без да лъжеш. 

Здравето е също така заразително, както и болестта. 

Любовта струва точно толкова, колкото струва човекът, който я изпитва. 

Най-прекрасната музика на душата – това е добротата. 

Моралът е само хигиена на ума и сърцето. 

Изкуството заслужава почит и любов, само ако е наистина човечно. 

В дружбата няма нито длъжници, нито благодетели. 

Никакви разсъждения не са в състояние да укажат на човека пътя, който той не желае да види. 

Вечната женственост винаги е служила като възвисяваща сила за най-добрите мъже.

Пасивността е най-ненавистният от всички пороци. 

Тялото, това е най-малкото нещо, което може да даде жената на мъжа.

Всяка мисъл, която не се стреми към действие, е недоносче и предател. 

Героят прави това, което може да направи. Другите и това не правят. 

Хиляди животни са убивани всеки ден без сянка на разкаяние. Това плаче за отплата върху цялата човешка раса.

Горко на този художник, който се стреми да покаже своя талант, а не своята картина.

За една минута любов ще научиш повече за човека, отколкото за един месец наблюдение.

За човека, чието съзнание е свободно, има нещо дори по-нетърпимо в страданията на животните, отколкото в страданията на човека. На второ място е поне признанието, че страданието е зло и че човек, който го причинява, е престъпник, но хиляди животни са безполезно избивани всеки ден, без ни най-малко съжаление. Ако някой обърне внимание на това, би бил сметнат за смешен. И това е неизвинимо престъпление.

Истината за всички е една, но всеки народ си има своя лъжа, която нарича свои идеали.

Няма мрачни времена, има само мрачни хора. 

Който не може истински да ненавижда злото, той не може истински да обича и доброто. 

Лъжата развращава този, който я използва, доста по-рано, преди да погуби онзи, срещу когото е насочена. 

Навикът, тази втора природа, се оказва за повечето хора тяхна единствена природа. 

Необходимо е столетие, за да се възстанови онова, което е разрушил един ден. 

Ромен РОЛАН 

Изображения: ciml.250x.com, commons.wikimedia.org