Мъдростта на времето

Йоан Стобей е ранновизантийски писател-компилатор от 5-ти век, роден в македонския град Стоби. Автор е на четиритомна подборка от над 500 древногръцки автори, съставена с възпитателна цел и наречена "Антология" или "Еклогами". Оскъдни са сведенията за живота на Стобей. Предполага се, че фрагментите, събрани от него са предназначени за сина му Септимий.

§ 

Умен е не който прави много, а който прави каквото трябва.

§ 

Нямото презрение е най-добрият ответ на насмешката.

§ 

Порокът обезобразява и най-прекрасното лице.

§ 

Когато даваш съвети, не бързай.

§ 

Обвинявай само присъстващите. 

§ 

За какво ти е знание, ако нямаш разбиране.

§ 

Животът на скъперника прилича на погребение. Защото макар да притежава всичко необходимо за празнуване, той никога не се радва. 

§ 

Отнасяй се добре с тези, които те упрекват, а не с другите, дето те ласкаят. 

§ 

Както не можеш да излекуваш скритата болест на тялото, така и на затворената душа не можеш да й помогнеш.

§ 

Това, на което философия се опитва да ни учи чрез размишления, нищета ни заставя да учим наяве.

§ 

Гордостта, като пастир, води хората натам, където са пожелали.

§ 

Богатството не е приятел – приятелят е богатство.

§ 

Благоразумието се ограничава с полезното.

§ 

Великото претърпява и велики нещастия.

§ 

За да бъдеш щастлив трябва да живееш като свободен, или да престанеш да живееш.

§ 

Надеждата храни мнозинството от хората.

§ 

Най-доброто украшение за жената са непорочните нрави.

§ 

След почивка трудът е приятен.

Изображение: Първа страница от Florilegium на Стобей, издание на Веторе Тринкавели, 1536 г. - bg.wikipedia.org