За добротата ~ думи на руския мислител, философ, писател и правовед

(Portrait of philisopher Ivan Ilyin, Mikhail Nesterov, 1921)

Това е великото щастие – да почувстваш в своето сърце огъня на добротата и да му дадеш воля в живота. В тоя миг, в тоя час, човек открива у себе си своето „най-добро”; пеенето на сърцето си, преображението на инстинкта си – разкрива се последната му дълбина, самотата му е преодоляна, обема на съчувствието му се простира до пределите на живия и страдащ свят. „Аз” и „моето” се забравя, „чуждите” изчезва, защото се превръща в „моите” и „мен”. И за вражда и ненавист не остава място в душата. 

Сърцето, живеещо в доброта, изпраща в света чрез своя ласкав взор творческо и неизчерпаемо „да”. Защото добротата е като отворена врата, вечно гостоприемство, братски прием. Чувството на добрата душа е открито към света – то е готово да излезе от себе си и да отиде при друг. Добрият човек е брат на всички твари…

Истински доброто сърце живее в тъканта Божия и усеща своята съкровена свързаност с останалото човечество. То не напуска тая тъкан, не нарушава и не  враждува. То чувства живота на другия, живота на всеки, отзовава се и е готово да помогне. Такъв човек гледа на света доброжелателно, ласкаво, състрадателно. И всяко същество, встъпило в полезрението му, предизвиква у него лъч на благоволение, запалва у него огъня на Божията доброта и му дарява радост. Ето защо преподобният Серафим Саровски казвал на всеки човек: „Радост моя!”… И тия прости, но тайнствени думи от райските селения, били чисто излияние на сърцето и евангелски призив в Лоното на Отца. Защото човек за човека Христов, не е вълк и враг, а светлина и радост…

Добротата е целебен балсам за раните на света, болкоуспокояващо лекарство за душевните разриви и духовните белези. 

Как би могла културата да живее без доброта? Културата е един дух у много души, единствена обща тъкан у особените, разединени хора. И възниква в творческото общение на самотните съзерцатели. Как е възможно да създаваме култура без добротата?...

Източник със съкращения: ruskolokol.narod.ru
*„Thinker”, Portrait of philisopher Ivan Ilyin, Mikhail Nesterov, 1921 - en.wahooart.com