1. Личният егоизъм e баща на подлостта.

2. Самолюбието е най-лошият вид зависимост.

3. Висотата на културата винаги е в пряка зависимост от любовта към труда...

4. Когато трудът е удоволствие, животът е хубав! Когато трудът е задължение, животът е робство!

5. Трябва да обичаш това, което вършиш и тогава трудът - дори най-грубият - се извисява до творчество.

6. Малкият човек, когато поиска да работи, е непобедима сила!

7. Стопанин е онзи, който се труди...

8. Бедните хора са по-красиви, богатите - по-силни...

9. Децата много често са по-умни от възрастните и винаги са по-искрени.

10. В усъвършенстването на човека е смисълът на живота...

11. Нашият възпитател е нашата действителност.

12. Времето е враг на хората, които обичат спокойния живот.

13. Не се сърди на глупаците, те ще живеят още дълго, към тях трябва да се отнасяме като към лошото време.

14. Имай макар и малък, но собствен ум.

15. Всичко прекрасно в човека е от лъчите на слънцето и от млякото на майката.

16. Майката е винаги против смъртта.

17. Добротата е над всички блага.

18. Не пишете на чистите страници на сърцето си с чужди думи.

19. Животът ни разбърква като карти и само случайно - и то не за дълго - ние попадаме на своето място.

20. Когато човек иска да научи - изследва; когато иска да се скрие от тревогите на живота - си измисля.

21. Трябва да се умее да се извлича от даден факт смисъла.

22. Силата на познанието е в съмнението.

23. Красотата и мъдростта са в простотата.

24. За човека няма и не може да има нищо по-близко от човека.

25. Любовта е желанието да се живее.

26. Животът е устроен толкова дяволски изкусно, че, ако не можеш да ненавиждаш, е невъзможно и искрено да обичаш.

27. Ако врагът не се предава, го унищожават.

28. Безумството на храбрите - ето мъдростта на живота!

29. Народът е непресъхващ източник на енергия, единствено способният да претвори всичко възможно - в необходимо, всички мечти - в действителност.

30. Учете се от всички - не подражавайте на никого.

31. Процесът на развитието на културата е процес на преодоляване на трудностите.

32. Ако хората се ценят по работата, тогава конят е по-добър от всеки човек.

33. Ако през цялото време на човека се казва, че е „свиня", той наистина в края на краищта се загрухти.

34. Езикът е оръжието на литератора, както пушката - на войника. Колкото по-добро е оръжието, толкова по-силен е воинът...

35. Не знам нищо по-добро, по-сложно и по-интересно от човека.

36. ...Не се ли познава миналото, е невъзможно да се разбере истинския смисъл на настоящето и целите на бъдещето.

37. Не е истина, че животът е мрачен, не е истина, че в него има само язви и стонове, мъка и сълзи! В него има всичко, което поиска да намери човек, а в човека има сили да създаде онова, което липсва в живота.

38. Не знам нито една книжна истина, която за мен да е по-скъпа от човека. Човекът е вселена и да пребъде вовеки той, носещ в себе си целия свят.

39. Има чувства, мисли и догадки, за които говориш само на любимата жена и не би казал на никой друг.

40. Любимата жена не старее.

41. Колкото по-красив е мъжът, толкова по-малко надежден е като мъж и баща.

42. Малко е да се каже: не прави така. Трябва и да се прибави: ето така прави.

43. Да говори истината - не е дадено на всеки!

44. Уважавай твоята другарка, прекрасната руска жена, учи се да обичаш в нея човека, твоя другар в трудната работа по строителството на руската земя.

45. Смъртен е човекът, народът е безсмъртен.

46. В живота винаги има място за подвиг.

47. Няма фантазия, която волята и разумът на хората да не могат да превърнат в действителност.

48. Силата на волята помага по-добре от всички лекарства.

49. Добрият човек трябва да пази себе си.

50. Има само две форми на живота: гниене и горене.

Снимки ~ wikipedia