ЛИ(РИ)ЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ

Външно богатият човек обикновено става отчаян бедняк отвътре ╫ Св. Николай ВЕЛИМИРОВИЧ
Външно богатият човек обикновено става отчаян бедняк отвътре ╫ Св. Николай ВЕЛИМИРОВИЧ