личност

Трудно е да си личност, защото самотата е ужасно нещо ♥ Мирзакарим НОРБЕКОВ
Трудно е да си личност, защото самотата е ужасно нещо ♥ Мирзакарим НОРБЕКОВ