Мъдростта на древен Китай Защо пее славеят

Неизорани ниви - празни стомаси; непрочетени книги - празни глави ♥ Мъдростта на древен Китай
Неизорани ниви - празни стомаси; непрочетени книги - празни глави ♥ Мъдростта на древен Китай