Мъдростта на Персия

Всички мъже искат само едно...
Всички мъже искат само едно...