Записано във времето

Когато се срещаш със съдбата, повтаряй четири изречения:

Първо
Каквото и да се случи, като предопределено от съдбата, то е неизбежно.

Второ
Нямаш ли сили да предотвратиш страданията, не ти остава друго, освен да ги изтърпиш докрай.

Трето
Радвай се, би могъл да изпаднеш и в по голяма беда.

Четвърто
Може би избавлението е близо, а ти още не знаеш за него.

***
Пеперудите и огъня ~ Персийска притча за знанието

Три пеперуди долетели до една горяща свещ и започнали да разсъждават за природата на огъня.
Първата, приближавайки се до пламъка, се върнала и казала:
-  Той свети.
Втората долетяла по-близо и, когато се върнала, казала:
- Той изгаря.
Третата, долитайки съвсем близо, влязла в пламъка на свещта и повече не се върнала. Тя научила това, което искала да узнае, но вече не можела да го сподели.

Получилият знание се лишава от възможността да говори за него, затова знаещият мълчи, а говорещият не знае.

Илюстрации: 18th Century Persian Paintings