Мъдростта на суфите

Всичко, което не ни достига в живота, е недостиг на сила на волята ~ Хазрат Инаят ХАН
Всичко, което не ни достига в живота, е недостиг на сила на волята ~ Хазрат Инаят ХАН