Маргьорит Юрсенар

Какво би трябвало да бъде образованието на децата ♥ Маргьорит ЮРСЕНАР
Какво би трябвало да бъде образованието на децата ♥ Маргьорит ЮРСЕНАР