Мария МОНТЕСОРИ

Човек би дегенерирал, ако детето го няма, за да му помогне да се възобнови ♥ Мария МОНТЕСОРИ
Човек би дегенерирал, ако детето го няма, за да му помогне да се възобнови ♥ Мария МОНТЕСОРИ