Михаил Жванецки

Отсъствието на възпитание помага на говоренето. Наличието му - на слушането | Михаил ЖВАНЕЦКИ
Отсъствието на възпитание помага на говоренето. Наличието му - на слушането | Михаил ЖВАНЕЦКИ