Мишел Монтен

Всяко нещо се лекува със своята противоположност, защото болката лекува болка ♥ МОНТЕН
Всяко нещо се лекува със своята противоположност, защото болката лекува болка ♥ МОНТЕН