За медицината и лекарите с афоризмите на един от последните велики представители на Френското Възраждане Мишел дьо Монтен (1533 - 1592) и неговия оптимистичен скептицизъм в „Опити“.

(Portrait of Michel de Montaigne, 1570)

Медицина, лекари, лечение

Ако лекарите не правят друго добро, поне подготвят болните за смърт, подкопавайки малко по малко здравето им и нарушавайки начина им на живот.

***

Езоп... ни показва по удивителен начин тираничната власт, която лекарите си присвояват на повалените и омаломощени от болестта и страха души.

***

Страхът от смъртта и страданията, неиздръжливостта на болките, бясното и несдържано желание да оздравеем – ето кое ни заслепява толкова. Именно нашата явна слабост ни прави толкова размекнати и податливи на лекарските внушения.

***

Лошо е лекарството, което лекува чрез заболяване.

***

Глупостта и безредието на чувствата не е нещо, което можеш да излекуваш само с един съвет.

***

Всички болести се вземат за чума; никой не си прави труда да ги разпознава. Най-хубаво е според правилата на лекарското изкуство при всяко опасно съприкосновение с болен да чакаш четиридесет дни, за да разбереш дали си заразен; а през това време въображението ти работи трескаво и те разболява дори и да си здрав.

***

... аз винаги нося в себе си предпазни средства; това са твърдостта и търпеливостта ми.

***

... нашите духовни лечители, сякаш сговорени помежду си, не намират никакъв друг начин за лечение, никакво друго средство против болестите на тялото и душата ни освен мъчението, болката и страданието.

***

... на когото постите дават здраве и бодрост, на когото рибата е по-вкусна от месото, на него подобни средства за изцеление на душата не действат; ... Оттук и общото правило, че всяко нещо се лекува със своята противоположност, защото болката лекува болка.

***

... няма друга разновидност хора, така рано заболели и така късно оздравели, от тези, които са били под закрилата на медицината.

***

Лекарите не само че не се задоволяват с лекуване на болестта, но и правят здравите болни, за да не могат хората никога да им се изплъзнат от ръцете. В устойчивото и пълно здраве те сякаш виждат залога за една голяма бъдеща болест. Аз много често съм боледувал и съм се убедил, че без тяхната помощ болестите по-леко се понасят... и по-бързо минават.

***

Всяко благотворно за здравето средство може да се нарече лекарство.

***

Из: „Опити“. Том 1-3, Мишел дьо Монтен, изд. „Наука и изкуство”, София, 1975
Изображение: Portrait of Michel de Montaigne, 1570s (unknown artist), commons.wikimedia.org