мисли от български писатели

Само духа, божия дух, в нас Българина, не са могли да убият ♥ Цани ГИНЧЕВ
Само духа, божия дух, в нас Българина, не са могли да убият ♥ Цани ГИНЧЕВ