мисли от български писатели

За обезчовечаването на човека и обезличаването на личността ♥ Павел ВЕЖИНОВ
За обезчовечаването на човека и обезличаването на личността ♥ Павел ВЕЖИНОВ