Мохамед АЛИ

Ако беше мълчал, можеше да минеш за философ | Мъдри мисли за мълчанието
Ако беше мълчал, можеше да минеш за философ | Мъдри мисли за мълчанието