Мощ срещу сила

♥ Злобата ни разболява буквално - ние винаги сме жертви на собствената си отмъстителност
♥ Злобата ни разболява буквално - ние винаги сме жертви на собствената си отмъстителност