Моцарт

От всички деца чудо той за цял живот си е останал и дете и чудо ♫ Думи за МОЦАРТ
От всички деца чудо той за цял живот си е останал и дете и чудо ♫ Думи за МОЦАРТ