Човешката алчност и завист
Народна приказка от Странджанско

gold 1

В едно село имало богат човек. Един ден той решил да провери, докъде се простира човешката алчност и завист. За тази цел повикал един сиромах човек и му рекъл :

- Слушай какво, приятелю. Искам да ти помогна и да ти дам пари, добитък - да се съвземеш, но само при едно условие: на тебе ще дам една крина пари, а на комшията ти - две. Ако на теб дам 100 овце, на комшията ти ще дам 200. Ако на теб дам чифт волове, на комшията ти ще дам 2 чифта. Ако на теб дам 50 декара ниви, на комшията ти ще дам 100! Съгласен ли си с това?

Сиромахът, като го изслушал, му рекъл:

- Остави ме да си помисля 1 - 2 дена и ще дойда, та да ти дам отговор.

След два дена сиромахът дошъл при богатия и му рекъл:

- Съгласен съм на мене да дадеш едно, а на комшията ми - две, само че ще извадиш на мене едното око, а на комшията ми и двете!

Богатият, като разбрал какво нещо е човешката алчност и човешката завист, не дал на никого нищо.

/илюстрация ~ wallpapers.mi9.com/