Басня

("Nightingale" by Rusty Harden)

Свинята запитала веднъж славея защо тъй, след като има толкова приятен глас, пее само през определено време на годината, и то все нощем.

– Започвам да мисля – продължи тя – че нарочно не искаш да доставяш удоволствие на хората и на зверовете.

– Но защо пък ти – подхванал славеят, – дето имаш толкова неприятен глас, квичиш през цялата година. – Започвам да мисля, че искаш нарочно да досаждаш на хората и на зверовете.

Никой не бил в състояние да отговори на другия и така те се разделили, без да си продумат повече.

Поуката е, че който пее лошо, винаги охотно извива глас, а този, който не умее да говори разумно, непрекъснато бръщолеви. Но пък който може наистина да достави удоволствие на обществото, било то с песен или приказки, се въздържа, макар никой да не знае по какви причини.

Изображение: www.b.dk