(Картина ~ Тодор Маринов)

Ако искаш да знаеш де има хубаво вино, питай де ходят поповете да пият или да се черпят джамбазите.

До 25 години човек се жени сам, до 30 години го женят роднините му, а от 30 нагоре го жени цялото село.

Младост без любов – пролет без цвете.

Виното и мъдрия влудява. Виното и умния изумява. Виното и баба подмладява. Виното и дяда разиграва.

Жената не бие мъжа си, но лесно го надвива.

Любов и кашлица не се крият.

Кисело винце – весело сърце.

Тръндафел без бодли и либе без пречка не биват.

Виното не седи в главата както в бъчвата.

Който ище либе без кусур, без либе остава.

(Картина ~ Константин Гърнев (Кочо)

Любовта е като муха – и на мед каца, и на говно каца.

Любовта на лице не гледа.

Първото либе второ не бива.

Старо вино, стар приятел – пази ги.

Тежко на вълк що не яде месо и на юнак що не пие вино.

Мома мила, а невеста гнила.

У момата тупан тупа, у момчето абер нема.

Покрай чашата лесно се става юнак.

Хубаво вино – лоша глава.

(Картина ~  Христо Тодоров)

Из „Балканска народна мъдрост“, Николай Икономов

Изображения: gallery-victoria.com, art-visa- bulgaria.eu