Мъдростта на времето

("Three Ages", Giorgione,1500-1501)

Масата не е благословена, ако не е нахранила учени хора.
Еврейска поговорка

Науката е светилник за ума.
Азърбейджанска поговорка

Приятелят на науката е вечно жив и след смъртта си, а невежата е мъртъв, макар и да ходи по земята и да се числи към живите – толкова нищожен е той.
Арабска поговорка

Един ден на учения е по-полезен от целия живот на невежия.
Арабска поговорка

Учен без дела е като облак без дъжд.
Арабска поговорка

Науката очи отваря.
Белоруска поговорка

Царя почитат само в неговата страна, учения – навсякъде.
Древноиндийска поговорка

От добрия човек ще остане доброто име, от учения – писмена.
Каракалпакска поговорка

От десет хиляди професии най-високата е тази на учения.
Китайска поговорка

Украсата на планината са дърветата, украсата на държавата – учените.
Монголска поговорка

Магарето в Германия е професор в Рим.
Немска поговорка

Науката хляб не проси, а само хляб дава.
Руска поговорка

В науката няма къси пътища.
Японска поговорка

Картина (заглавна): "Three Philosophers", Giorgione, 1509