В пословици и поговорки

Светът е толкова огромен, че няма нищо, което да не би могло да бъде.

Славеят не пее, защото има отговор. Той пее, защото има песен.

Нужни са стотици прераждания, докато двама души се съберат на един кораб.

Можеш да си върнеш загубеното злато, но загубеното време – никога.

Ако сънувам, нека никога не се събудя; ако съм буден, нека никога не заспя.

Всяка усмивка добавя десет години към живота ти.

Преди да се разсърдиш - преброй до сто. Преди да удариш - преброй до хиляда.

Четири неща не се връщат: изречената дума, изстреляната стрела, изминалият живот и пропуснатата възможност.

Късметлията среща приятел, човекът с лош късмет - красива жена.

Границата между живота и смъртта е само колкото лист хартия.

Славата е писък на прелитащ ястреб.

Ако искаш година благоденствие, засей зърно; ако искаш 10 години благоденствие, посади дърво; ако искаш 100 години благоденствие, възпитавай хора.

Ако през зимата не си запазиш силите, през пролетта ще се разболееш.

Ако си по-тих, си обкръжен от по-малко комари.

Ако искаш да не привличаш вниманието, говори по-малко.

Безпристрастният чиновник се затруднява да взема решения за домашните си проблеми.

Вместо да проклинаш тъмнината, по-добре запали свещ.

И най-дългото пътешествие започва с една-единствена стъпка.

Водата може не само да носи кораба, но и да го потопи.

Всички гарвани по света са черни.

Да отделиш цяла година, за да откриеш подходящия учител е по-важно и от цели три години учене.

Дадат ли ти залък, отплати се с цяла крина.

Делата на бога остават невъзнаградени.

Древните не виждат днешната луна, но днешната луна някога е осветявала древните.

Един човек изкопава кладенец, хиляди хора пият от него.

Една вечер сладки приказки с умен човек струват колкото десет години над книгите.

За да набиеш тигъра с тояга, ти трябват кръвни братя.

Запази зеленото дърво в сърцето си и някой ден пойна птица ще свие гнездо в него.

За тоз, който работи, студът не е страшен.

Изкарал три дни на пост и вече си мисли, че е за рая.

Изпуснатата риба е винаги голяма.

Искаш ли да оставиш пиенето, погледни трезвен пияния.

Както дървото се нуждае от кора, така и човек се нуждае от лице.

Когато конят е на края на пропастта, късно е да дърпаш поводите; когато лодката е на средата на реката, късно е да се запушва дупката й.

Който зад гърба ме клевети, той се бои от мене, а който в очите ме хвали, той ме презира.

Кучето няма да напусне стопанина си, защото е беден.

Можеш да си върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

На дълъг път научаваш издръжливостта на коня си; с дългото изминало време научаваш истинския характер на приятелите си.

На едно и също легло сънуваш различни сънища.

Най-бледото мастило е по-добро от най-добрата памет.

Не калта крепи стената.

Не си ли кривиш душата - не бой се, че ти е крива сянката; не стъпваш ли накриво - не бой се, че обувките ти са разкривени!

Недей да береш яд, само не забравяй.

Пиеш ли вода, мисли за извора.

През деня - мисли, през нощта - сънувай.

Провалиш ли се сам, сам се изправяй.

Родителите са ти дали живот, волята си възпитавай сам.

Силният пълководец няма слаби войници.

Трябва пот, за да свършиш работата, но за да я критикуваш, е нужна само малко слюнка.

Щом кучето се качва на покрива, то го прави по обичайния начин.

Провал не е когато паднеш, а когато откажеш да се изправиш.

Учителите отварят вратата, но ти трябва да влезеш сам.

Търпението в момент на гняв ще ти спести много дни на страдание.

Който бързо се съгласява, рядко удържа на думата си.

Мъдрият човек сам взима решенията си, невежият следва общественото мнение.

Съди себе си така, както съдиш другите. Прощавай на другите така, както прощаваш на себе си.

Ако нещо е отминало, не говори повече за него. Трудно е да събереш пролятата вода.

Когато си богат, не забравяй за бедността. Но когато си беден, не мисли за богатства.

Ако искаш да си щастлив за един час, подремни. Ако искаш да си щастлив цял живот, помогни на някого.

Времето е пари, но е трудно да използваш парите, за да получиш време.

Голямата радост крие печал, в прекомерните желания се спотайват беди.

Истината е не да ходиш по водата или да летиш по въздуха, а да стъпваш здраво на земята.

Изображения: Pinterest, The Metropolitan Museum of Art