На 8 септември Православната църква прославя Рождеството на Пресвета Богородица

Похвално слово за Пресвета Богородица, произнесено през  Богородичния пост от светител Илия Минятис (1669 ~ 1714)

(Рождество Пресвятой Богородицы Новгород. Середина XIVв. Третьяковская галерея, Москва)

КАКВО БЛАГОГОВЕНИЕ ТРЯБВА ДА ИМАМЕ НИЕ, ХРИСТИЯНИТЕ, КЪМ ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

Такава благодат дава, толкова помощ принася Пресвета Дева Мария на нас, християните; ние, християните, каква чест, какво благоговение трябва да имаме към Пресвета Мария? Тя е и Божия Майка, и Майка на християните; като наша Майка ние трябва да я почитаме и да я уважаваме, защото това е задължение, естествено потвърдено от Божествения закон; и пак като Майка Божия трябва още повече да я почитаме и да я уважаваме ние, хората; защото като Майка Божия я почитат и уважават самите Райски светии, самите Ангели небесни; следователно честта и уважението към Пресветата Дева и като наша Майка трябва да са големи, и като към Божия Майка трябва да са несравними. Който не почита и не уважава своята майка, той не е достоен да се нарича човек; който не почита и не уважава Майката Божия, той не е достоен да се нарича християнин. Кой може да се похвали, че е верен раб на Бога, ако той не е верен раб и на Мария? Или, че той е благоговеен към Сина, без да е благоговеен и към Майката? Ах! И ако аз за зла чест изгубя всяко друго благоговение, няма да изгубя никога благоговението си към Дева Мария: във всяко зло или телесно, или душевно, където и да съм, ще се притека към нея с увереност, че ще получа изцеление на болестите си, утешение в скърбите си, прошка за греховете си. И вътре в самия Ад аз се надявам за спасение от Небесната Царица; не се страхувам да не би да се изгубя, когато съм запазен в нейните обятия; само когато изгубя благоговението си към Дева Мария, тогава съм една изгубена душа.

БЛАГОГОВЕНИЕТО СЕ КРЕПИ НА МОЛИТВАТА И ПОСТА

На какво стои благоговението към Девата? На молитвата и поста: молитвата, което е молението; и постът, което е въздържанието; две средства, които е определила Църквата, за да почитаме, и най-вече в тези дни Божията Майка. Каква трябва да бъде нашата молитва в молението ни? Не с безчиние, не със смущение, не със студенина, но със страх Божий, със съкрушено сърце, с умилителни сълзи. Какъв трябва да бъде постът ни във въздържанието? Не само пост от ястия, но и пост от грехове; не само въздържание от месо, но и въздържание от плътски страсти. Пресветата Дева заедно с поста иска от нас чисто сърце; заедно с молитвата – сърце съкрушено и какво по-малко може да поиска от християните Майката Божия, и Майка на християните? Ах! Ако можехме да проумеем каква благодат и каква помощ имаме от такава свята Майка.

Сирачета, които сте изгубили родителите си; странници, които сте изгубили благополучието си; болни, скръбни, грешни, не се грижете; вие имате Майка, Майката Божия; Майка, която ви упътва в странстванията ви, която ви храни в сиромашеството ви, която ви лекува в болестите ви и ви дава утешение в скърбите, освобождение в робството, прощение в греховете; не се грижете; вие имате Майка, Майката Божия. Моряци, които плавате по морето, призовавайте Девата, за да имате пристанище в бурята. Търговци, които пътуват по суша, призовавайте Девата, за да имате помощница в бедите; земеделци, които обработвате земята, призовавайте Девата, за да имате благословение от плодородие в трудовете си. Млади, които се учите в училищата, призовавайте Девата, за да имате светлина от познание в учението си. Свещеници и миряни, мъже и жени, призовавайте Девата във всичките си нужди – душевни и телесни, за да имате покровителка в тукашния живот, предстоятелка в смъртния час, ходатайка в деня на съда.

ИМЕТО ИИСУСОВО И ИМЕТО МАРИИНО НЕКА СА НАПИСАНИ В СЪРЦАТА НИ.

Християни, малки и големи, които служите и се покланяте на името Христово, почитайте и уважавайте и името на Дева Мария, Майката Иисусова, и наша Майка. Иисус и Мария нека са написани вътре в сърцата ви. Иисус и Мария нека не изчезнат от устата ви; Иисус и Мария нека са началото и краят на молитвите ви. Името Иисусово и Мариино нека са първите ви думи сутринта и последните вечерта; с тях затваряйте очите си за сън; с тях влизайте и излизайте от Църква; с тях започвайте и свършвайте всяка работа, за да се сподобите в часа, когато ще се разделите с душата, да имате от едната си страна Иисуса, от другата Мария; и заедно с Иисуса и Мария да се прославите в Царството Небесно. Амин.

Светител Илия Минятис (1669 ~ 1714 г.) 

Из "Похвално слово за Пресвета Богородица" - светител Илия Минятис, изд. Славянобългарски манастир "Св. Вмчк Георги Зограф" - Света Гора, 2013 г. 
* Рождество Богородично, заглавна икона - Пьетро Каваллини. Рождество Богородицы. Базилика св. Марии, Рим. 1296-1300