Български пословици и поговорки за любовта и брака

Изптащане, Илия Бешков

Който си има лична жена, не му трябва дома икона.

Мъж два пъти се радва в живота си – веднъж като се жени, и втори път, като му умре жената.

Ако ти е жената млада, не се бави много по чужбина.

Мъж да принася с две ръце, жена да изнася с малкия пръст – пак е празна къщата.

Далеч ме, мамо, ожени, лесно да се  похваля.

Харната мома лош късмет има.

И да се ожениш, и да не се ожениш, все пишман ще станеш.

Оженил си се за пари – продал си се на вяра.

Болен мъж – суров тиквеник, болна жена – печена кокошка.

Два камъка брашно смилат – един не може.

Умните мъже почитат жените си.

Ако ще се лежи – ще лежа аз, че да ми шета жената. Ако ще се мре, да мре жената, че да си взема друга.

Мома мила, а невеста гнила.

Мома и диня не могат да се познаят отвън какви са.

Моминският срам е до прага.

Харната мома от село не излява.

Късна женитба – ранни сираци.

С майка до време, с мъжа до века.

Либи младо, вземи старо.

Сал любовта не търпи другар.

Трендафил без тръни и либе без пречка не може.

Ергенлъкът – пашалък, моминството – везирство.

Лесно се галят момите, мъчно се дялат гредите.

Ерген вяра няма, мома срама няма.

Любов и кашлица не могат да се скрият.

Който търси либе без кусур, без либе остава.

Човек до 25 години сам се жени, до 30 години родовете му го женят, а след 30 – цялото село го жени.

Семейство, Илия Бешков

Момче се жени кога ще, а момиче – кога го искат.

Дай момата, додето ти чукат на портата, че после ще хванеш ти да чукаш.

Доде е мома при майка, тя е от агне по-кротка. Кога се с мъжко събере, аршин език показва.

Не гледай коренчето, а цветенцето.

Жена с  голямо чело, а кон с широки гърди избирай!

На кравата гледай рогата, а на момата – краката.

Младата жена – старо вино.

На моминска врата и магаретата поревават.

Оженила се мома, да не си е дома.

Оженила се чума за холера.

Копринена булка, вълнен зет.

Сватовете дошли, момата на кукли играе.

Сватба и погребение без хора не стават.

Хубава е булката, само е разногледа.

Сватба без сръдня не бива.

Женски пари – змийски кости.

Цигу-мигу два дни, ох-леле вси дни.

Всяка жена заприличва на мъжа си.

Семейство, Илия Бешков

Жената не е кръпка, та да я отпориш кога щеш.

Добре е да имаш жена и умна, и лична, ама Господ две добрини на едно място не дава.

Жената има деветдесет и девет дупки.

Зла зима си отива, зла жена –не.

С тебе, жено, зле, без тебе по-зле.

На жената Господ е мъжът й.

Самовила къща не върти.

По-добро е девството от лошото женене.

Един петел на десет кокошки съди, та ти ли на една жена не можеш?

Жени ли се за шега, той ще носи и рога.

За да има сгода в една къща, единият като гълчи, другият да мълчи.

Добре е понякога умна жена да се послушва.

Пред поп не хвали Бога, през жена си – чужди мъж.

Картини: Илия Бешков (1901 ~1958)