Любимият анекдот на световноизвестния учен

Един от най-великите математици на XX век, биолог, педагог и организатор на математическото образование, Израил Мойсеевич, е автор на множество крупни теоретични разработки и изследвания в областта на физиката, сеизмологията, биологията, неврофизиологията, биокибернетиката, медицината. Роден в украинското селце Окно, завършва едва 9 клас и не получава нито средно, нито висше образование. На 27 години вече е доктор на науките, а на 40-член-кореспондент на Академия на науките на СССР, в последствие на Руската Академия на науките. Гелфанд се прочува с това, че съумява да се превърне в знаменит световен учен по пътя на самообразованието, без да учи нито ден в университет. 

(1913 ~ 2009)

Мъдрата врана 

На клона на едно дърво седяла врана. Минал покрай него заека и попитал: 

– Врано, какво правиш горе?

 Перча се! – отвърнала тя.

– А може ли и аз да се поперча с теб? – питал заека.

– Разбира се! – отвърнала враната. 

Минало се малко време, минала оттам лисицата, видяла враната и заека на клона, и попитала:

– Какво правите двамата там горе?

 Перчим се! 

– А може ли и аз да се присъединя? – попитала лисицата и почнала да се катери по дървото.

Минала вълкът. Качил се и той. Минала мечката, видяла на клона враната, заека, лисицата и вълка. 

– Какво правите там горе? – попитал мечокът. 

Дощяло му се да се поперчи и той с останалите. Напънал се, качил се на дървото. Но клонът не издържал, запращял под тежестта и се счупил. Враната излетяла, а всички останала паднали на земята. 

 Преди да започнете да се перчите, трябва да се научите да летите – казала им мъдрата врана, докато отлитала. 

Източник: izbrannoe.com
Снимка: Российская газета