(Михаил Васильевич Нестеров, „Под благовест”, 1897)

Попитали авва Йоан: Как да се придобие добродетел?”

Старецът отвърнал:

- Ако някой иска да придобие добродетел, то не може да я придобие преди да намрази противоположния й порок:

~ И така, ако ти желаеш да имаш плач, трябва да намразиш смеха.

~ Искаш ли да имаш смирение - намрази гордостта.

~ Искаш ли да бъдеш въздържан - намрази пресищането. 

~ Искаш ли да бъдеш целомъдрен - намрази сладострастието. 

~ Искаш ли да бъдеш нелюбостяжателен - намрази всяка вещ.

~ Искаш ли да бъдеш милостив - намрази сребролюбието.

~ Който иска да живее в пустинята, нека намрази градовете.

~ Който иска да се подвизава в безмълвие, нека намрази свободните разговори.

~ Който желае да бъде странник, нека намрази хвалбите.

~ Който желае да се въздържа от гняв, нека намрази общуването със светски лица.

~ Който желае да бъде незлопаметен, нека намрази злоречието.

~ Който желае да не се развлича, нека пребъдва в уединение.

~ Който желае да удържи езика си, нека затули своите уши, за да не чува много разговори.

~ Който желае да има винаги страх Божи, нека намрази телесното спокойствие, да обикне скръбта и притеснението и тогава ще може искрено да служи на Бога. 

От Духовни полета („Духовна ливада”), изд. Синоделно

Източник: arhiereiskopz.com
Картина: Михаил Васильевич Нестеров, „Под благовест”, 1897