Ум царува, ум робува, ум патки пасе… Пословици за ума и глупостта, скътани в съкровищницата с мъдрост от цял свят.

An Allegory of Folly, early 16th century by Quentin Matsys (1456/1466–1530)

Ум и глупост 

Ако е празна главата, горко на краката.
Адигска поговорка

По-добре да си слуга на мъдрец, отколкото господар на глупак. 
Азербайджанска поговорка

Камилите от магаре се водят.
Турска пословица

Ако си се родил глупак, всяко лечение е безполезно.
Финландска поговорка

Човек се цени по ума, а дървото по възрастта.
Азербайджанска поговорка

Умът е най-лекият товар на път.
Албанска пословица

Умната глава и сто глави ще спаси, а простата и себе си не може.
Руска поговорка

Когато глупавият говори, умният мълчи.
Амхарска пословица

Глупакът е глупав, не защото говори глупости, а защото си мисли, че за другите хора това са мъдрости.
Английска поговорка

На глупавия хиляда акъла да дадеш, той ще харесва само своя си.
Арабска мъдрост

Главата на глупака е само фуния за наливане на стомаха.
Латинска мъдрост

Възрастта не предпазва от глупост.
Немска пословица

Усърдният стремеж да изглеждаш умен пречи да бъдеш такъв.
Персийска поговорка

Глупаците не ги сеят, те сами никнат.
Полска пословица

Глупавата глава и на краката мира не дава.
Руска поговорка

Когато магарето се чувства много добре, отива да танцува върху леда.
Немска пословица

Когато изпратиш девет глупци да изпълнят поръчката ти, рискуваш да станеш десети.
Суахилска мъдрост

Умът прави, главата пати.
Турска пословица

Главата на лудия не побелява.
Френска пословица

В подножието на фара цари мрак.
Японска поговорка

От „Мъдростта на времето“, Пословици и поговорки от 5000 години, ИК „Пергамент“, 2004 г.
Картина: An Allegory of Folly, early 16th century by Quentin Matsys (1456/1466–1530), commons.wikimedia.org