(Василий Суриков, Лампада, 1881-1882)

Св. Николай ВЕЛИМИРОВИЧ

Първо – защото нашата вяра е светлина. Христос е казал: Аз съм светлината на света (Йоан 8:12). Светлината на кандилото ни напомня за тази светлина, чрез която Христос озарява нашите души;

Второ, за да ни напомнят за сияйния характер на светеца преди чиято икона ние сме запалили кандило, светците са наречени синове на светлината (Йоан 12:36, Лука 16: 8);

Трето, за да служат като упрек към нас за нашите тъмни дела, за нашите зли мисли и желания, и за да ни насочат по пътя на евангелска светлина; и така, че ние по-ревностно да се опитваме да изпълняваме заповедите на Спасителя: „Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят Небесния ваш Отец“ (Мат. 5:16);

Четвърто – кандилото да бъде нашата малка жертва на Бога, Който отдаде Себе Си напълно като жертва за нас, и като малък знак за нашата голяма благодарност и сияйна любов към Онзи, от когото да просим в молитва живот и здраве , и най-вече спасението и всичко, което само безграничната Му небесна любов може да дари;

Пето – така, че страх и ужас ще порази злите сили, които понякога ни атакуват дори и по време на молитва и отдалечават мислите ни от Твореца. Злите сили обичат тъмнината и треперят при всяка светлина, особено от тази, която принадлежи на Бога и на тези, които Му се молят;

Шесто – тази светлина ще ни събуди за себеотрицание. Точно както маслото и фитила горят в кандилото, подчинени на нашата воля, така нека нашите души също да горят с пламъка на любовта във всичките ни страдания, винаги покорни на Божията воля;

Седмо, за да ни научат, че както кандилото не може да бъде запалено без ръката ни, така също нашето сърце, или нашето вътрешно кандило, не може да се запали без свещения огън на Божията благодат, дори ако е пълно с всички добродетели. Всички тези наши добродетели са, в края на краищата, като горим материал, но огънят, който ги запалва изхожда от Бога;

Осмо – за да ни напомнят, че преди всичко друго Създателят на света, създаде светлина, а след това всичко останало, в такъв ред: „Рече Бог: да бъде светлина. И биде светлина” (Битие 1: 3). И това трябва да е така и в началото на нашия духовен живот, така че преди всичко друго светлината на истината на

Христос да грее в нас. От тази светлина на истината на Христос впоследствие всяко добро се създава, изниква и расте в нас.

Нека Светлината на Христос да ви освети!

Източник: bogonosci.bg
Картини: Василий Суриков, Лампада, 1881-1882