„Ако са ти останали само два гроша на тоя свят, с първия си купи ориз да нахраниш семейството си. С втория си купи лилия.“

A Winter Party, turn of the 18/19th century by Utagawa Toyoharu (1735-1814)

~ Умереността ~

Бъди учител на сърцето си – не позволявай на сърцето си да ти стане учител.

~ Умът ~

Не можеш да прозреш човешкия ум.

Ако нямаше глупци, нямаше да има и мъдреци. (Тълкувание: Умните хора изпъкват в компанията на глупавите.)

Когато глупостта минава, умът отстъпва по-назад.

~ Знанието ~

Учителят отваря вратата, но трябва да влезеш сам.

Когато ученикът е готов, учителят се появява.

Който изучава миналото, знае настоящето.

Ако младите имаха знанието, а старите силата, всичко щеше да става лесно.

Без знания няма размишления, без размишления няма знания.

В науката къси пътища няма.

Книгите са съхранени умове.

Съкровищата, които се пазят в ума, не гният.

Ако разбираш всичко, значи не си доразбрал нещо.

Знание без мъдрост е товар с книги върху гърба на магаре.

Може да узнаеш десет неща, научавайки едно.

Онзи, който знае малко, съди за всичко по единственото нещо, което знае.

Хиляда дни за учене; десет хиляди дни за усъвършенстване.

Знанието е светлина, невежеството – облак.

Един ден с голям учител струва повече от хиляда дни усърдно учение.

~ Късметът ~

Дори и слепецът понякога може да улучи гарван.

Да чакаш късмета, е същото като да чакаш смъртта.

Късметът ще се спре пред усмихнатата порта.

Добрият късмет приканва много беди.

Ако желаеш добър късмет, спи и чакай.

~ Красивото ~

Най-красивите цветя растат на сянка.

Ако са ти останали само два гроша на тоя свят, с първия си купи ориз да нахраниш семейството си. С втория си купи лилия. (Тълкувание: Японците като народ разбират важността на бляновете и красотата.)

~ Нахалството ~

Ти му казваш: „На гръб ще те пренеса”, а той: „На ръце искам.”

~ Надеждата ~

По-добре е да пътуваш, изпълнен с надежда, отколкото да пристигнеш разочарован.

На сутринта ще духат утрешните ветрове. (Тълкувание: Утре е нов ден с нови грижи и дела.)

~ Мъже и жени ~

Добрият съпруг е здравият и отсъстващ съпруг.

Насърчен от кокошката, петелът съобщава часа.

Жената на дявола сама става дявол.

Дяволът си взима таласъм за жена. (Тълкувание: Злият мъж: обикновено се жени за лошонравна жена.)

~ Мъдростта ~

Само чрез страдание и скръб придобиваме, мъдростта, която не може да бъде намерена в книгите.

Мъдрият никога не губи пътя си, а смелият куража си.

Забрави и прости.

Вършейки глупави неща, човек се учи на мъдрост.

~ Здравето и болестите ~

Грижата за здравето е най-доброто лекарство.

Радостта е най-истинското цвете на здравето.

По-добре да караш без лекарство, отколкото да ходиш при неопитен лечител.

Болестта влиза през устата, бедата излиза от устата.

Когато двама страдат от една и съща болест, имат много какво да си кажат.

Краката са вратата на 10 000 болести.

Дори и лекарството, когато е в повече, се превръща в отрова.

Болестта идва от духа.

Управлявай отровата с отрова.

Лечителят нехае за собственото си здраве.

~ Делата ~

Да знаеш и да действаш, е едно и също нещо.

Големите дела тръгват от малките неща.

Ако искаш нещо да бъде направено добре, направи го сам.

Деня, в който решиш да го направиш, е щастливият ти ден.

Най-малкото добро дело е по-добро от най-величавото добро намерение.

Началото е лесно – трудното е да продължиш.

Като правиш нещо, стават грешки; да не правиш нищо, е огромна грешка.

Ако трябва да убиеш змия, убий я веднъж и завинаги.

Докато мислиш кога да започнеш, става твърде късно.

Когато правиш нещо с цялото си сърце, не ги трябват помощници.

По-добре да се прибереш у дома и да си закърпиш мрежата, отколкото да гледаш с копнеж рибата в дълбокия вир.

Ако си струва да се направи, струва си да се направи бързо.

Избрано от: „Мъдростта на древна Япония: Цвете, птица, вятър, луна...” , превод Станимир Йотов, ИК „Пергамент Прес“, 2012 г.
*A Winter Party, turn of the 18/19th century by Utagawa Toyoharu (1735-1814), commons.wikimedia.org