За силата на търпението и вътрешната увереност - една поучителна история от книгата на Тайсен Дешимару „Дзен в бойните изкуства“.

(Garden with Roosters, 1917, by Gustav Klim)

Имало някога крал, който твърдо бил решил да притежава петел шампион по борба. Помолил той един от своите поданици да му обучи такъв. Човекът започнал да обучава петела във всички техники на боя.

След десет дни кралят запитал: – Да организирам ли борба за този петел? Треньорът казал: – Разбира се, че не! Да, той е достатъчно силен, но неговата сила е празна, горещ въздух; през цяло време той желае да се бие, превъзбуден е, липсва му търпение.

Десет дни по-късно кралят наново запитал треньора.
– А сега, ще мога ли да организирам боя?
– Не, не! Не още. Все още е много свиреп. Все още през цялото време гледа да се бие. Щом чуе да кукурига друг петел, дори и в съседното село, изпада в ярост и иска да се бие.

Още десет дни на тренировка и кралят замолил трети път:
– А сега, възможно ли е?
Треньорът му отвърнал:
– Е, сега той вече не избухва, остава спокоен когато чуе друг петел да кукурига. Позата му е добра и има много сили в резерв. Престана да се ядосва през цялото време. Като го гледате, вие дори не съзнавате неговата енергия и сила.
– Значи можем да огласим борбата? – запитал кралят.
Треньорът казал:
– Може би.

И така се събрали доста много петли – борци и турнирът започнал. Но никоя птица, някак си, не желаела да се приближи до тази. Всички те бягали ужасени и на него никога не се наложило да се бие. Петелът – борец се бил превърнал в петел от дърво. Той бил преминал отвъд техническата си тренираност. Притежавал огромна енергия, но тя цялата била отвътре, той никога не я показвал. По такъв начин, силата му оставала в самия него и другите нямали избор, освен да се поклонят пред неговата спокойна увереност и неизложена на показ сила.

Ако сте такива, другите хора ще се държат на разстояние и няма да има нужда да се биете.

Източник: kyokuten.net
Изображение: Garden with Roosters, 1917, by Gustav Klim, chinaoilpaintinggallery