Из духовно-просветното будителско дело на Софроний Врачански и неговото евангелско четиво, посветено на празника на Свети Димитър Солунски.

(Святой Димитрий Солунский (русская икона, XII– нач. XIII вв.), Государственная Третьяковская галерея, Москва)

26 октомври

╫ За Свети Димитър СОЛУНСКИ 

Най-голямата добродетел на света е любовта и който има любов, ходи в светлина, спазва Божиите заповеди и обича хората. А който няма любов, ходи в тъмнина и не вижда какво прави, защото злобата заслепява човека, както заслепи Каин, та уби брат си Авел. Заслепила е и мнозина други, които са извършили различни злини. За това когато се предаде на смърт, Бог ни заповяда да имаме любов помежду си, както Той имаше към нас. Защото който има такава любов, той живее в Бога и Бог живее в него. Както и Христос каза: „Ако имате любов помежду си, всички хора ще разберат, че сте християни“ (ср. Иоан. 13:35). Защото коренът на добродетелите и изпълнението на закона е любовта, която Христос заповяда, както ще чуете сега от Евангелието.

Eвaнгeлиe oт Иoaн, зaчaлo 28

Рече Господ на учениците Си: Това ви заповядвам: да любите един другиго. Ако светът ви мрази, знайте, че Мене преди вас е намразил. Да бяхте от света, светът щеше да люби своето, а понеже не сте от света, но Аз ви избрах от света, за това светът ви мрази. Помнете словото, що ви казах Аз: няма слуга по-голям от господаря си. Ако Мене гониха, и вас ще гонят, ако Моето слово спазиха, и вашето ще спазят. Но всичко това ще ви сторят заради Моето име, защото не знаят Оногова, Който Ме е пратил. Ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не щяха да имат, а сега нямат извинение за греха си. Който Мене мрази, мрази и Отца Ми. Ако не бях сторил между тях делата, които никой друг не е сторил, грях не щяха да имат, а сега и видяха, и намразиха, и Мене, и Отца Ми. Но това стана, за да се сбъдне словото, писано в Закона им, че Ме намразиха без вина. А кога дойде Утешителят, Когото Аз ще ви пратя от Отца, Духът на истината, Който изхожда от Отца, Той ще свидетелствува за Мене, а и вие ще свидетелствувате, понеже отначало сте с Мене. Това ви казах, за да се не съблазните. Ще ви изгонят от синагогите, настъпва дори време, когато всякой, който ви убие, ще мисли, че принася Богу служба.

Тълкувание

Понеже знаел, какво гонение щели да претърпят апостолите от сънародниците си и от лукави хора, Иисус Христос ги предупредил предварително, за да знаят и да не скърбят, когато това им се случи, а да имат помежду си любов, с която да се утешават и да търпят. За това им рекъл: „Аз ви избрах с любов. Помнете любовта Ми, която имам към вас, и се укрепвайте с нея. Когато ви гонят, не скърбете, нито се гневете, защото, щом гониха Мен, Който съм ваш Учител и Владика, не е толкава чудно, че ще гонят вас, които сте Мои слуги. Ако светът ви обичаше, тогава трябваше да скърбите, защото щяхте да сте лукави, като света. А сега, понеже ви избавих от светското лукавство, трябва да се радвате, щом лукавите хора ви гонят и се измъчвате по същия начин, като Мен. Защото лукавите хора ви мразят заради добродетелите ви. И не е възможно добрият човек да няма много врагове. Ако не бяхте добри, светът щеше да ви обича, като свои. Но понеже Аз ви избрах от светските нечистотии, за това светът ви мрази, защото стоите настрана от лошите му обичаи. За това не скърбете, когато ви мразят и гонят, а помислете, че слугата не е по-голям от господаря си, нито пък вие от Мен. Сами видяхте как гониха Мен, Който съм Господ и Владика. Не скърбете, когато гонят и вас, защото както не спазиха Моите думи, така няма да спазят и вашите. Но ще ви причинят всичко това заради Моето име. За това трябва да търпите, защото както Аз търпях и понасях всичко заради вас, Моите слуги, така и вие трябва да търпите заради Мен. И не скърбете, а имайте утеха, защото лукавите хора похулиха не само Мен, но и Отца Ми. Небесният Отец Ме изпрати да изцеря грешните и да поправя живота на света, но те, лукавите, не се покориха, а се възпротивиха. Така ще се противопоставят и на вас и на евангелската проповед, защото са лукави и сърцата им са развратени. Извърших пред тях толкова чудеса и им говорих, и пак не се убедиха. Зa това този грях няма да им се прости. Ако не бях дошъл и ако не бях им говорил, грях не щяха да имат, защото можеха да кажат, че не са чули, и тогава можеха да имат оправдание за неверието си. Но понеже видяха и чуха, постъпиха във всичко по своята лукава воля, за това няма да получат прошка. Много пъти хулеха Мен и Отца Ми, когато казаха: „Този човек не е от Бога“, и прибавяха беззаконие към беззаконие, за това няма да имат никакъв отговор, а ще бъдат осъдени за хулните си думи. Аз не само ги учих, но и извърших много чудеса, каквито никой друг не е направил, и пак не Ми повярваха поради лукавото си сърце, защото не само Моисей говори в закона за Мен, но и всички пророци предрекоха това и предварително изобличиха неверието им. Но те, понеже са лукави, останаха неверни поради злобата си“.

Като казал това на апостолите и ги утешил да не скърбят за това, че няма да повярват на проповедта им, Христос им рекъл: „Не скърбете, защото, когато дойде Светият Дух, Когато ще ви изпратя с разрешението на Моя Отец, Той ще потвърди вашата проповед и ще свидетелства за Мен. Но и вие, които бяхте с Мен и сами видяхте всичко, свидетелствайте за Мен. Светият Дух ще потвърди учението ви с чудеса и ще укрепи сърцата ви да не се смущават. Казвам ви това предварително, за да не се съблазните, когато лукавите хора ви се противопоставят, а да се надявате на Мен. Защото не само ще ви изгонят от синагогите, но и ще ви предадат на позорна смърт, като някакви злодеи, и лукавите хора ще ви убият с голяма радост, защото ще им се струва, че принасят жертва на Бога или вършат някое добро дело. Но вие търпете с радост всички хули и злини заради Мен. Защото колкото повече бъдат мъките ви, толкова по-голяма ще бъде и наградата ви в Небесното царство“.

Да не мислим, че Христос е заповядал само на апостолите да се обичат и да търпят. Той е заповядал това на всички ни. защото който вярва в Христа, е Христов апостол (ученик). Такъв верен Христов ученик бил и днешният свети Димитър Солунски, който бил роден от благочестиви родители, украсен с добродетели и укрепен с голяма Божия сила. Той бил богат и известен солунски големец. Но заради любовта към Христа загърбил слава и богатство и по време на най-голямото гонение против християните без страх проповядвал, че Иисус Христос е истинският Бог, и учел солунските граждани на християнска вяра. А идолите хулел и позорял. Като чул това, нечестивият цар Максимилиан изправил свети Димитър на съд и го карал да се поклони на идолите, и като видял, че той светият няма да се поклони на мръсните идоли, Максимилиан заповядал да го прободат с копие, и той умрял така заради любовта си към Христа. Който иска да научи повече, да прочете житието му.

Християни, виждате ли как са търпели апостолите и мъчениците заради любовта си към Бога? Така и ние трябва да търпим заради нашата вяра и заради вечните добродетели. Защото който иска да влезе в Небесното царство, трябва да обича скръбния живот и да търпи всякакви беди, както търпяха всички Божии угодници, които скоро получиха помощ от Бога и за търпението си приеха небесни венци, и Бог ги прослави с големи чудеса по целия свят. За това и ние ги честваме, почитаме и им се молим да се молят на Бога за нас, да ни даде сила и крепкост да можем да търпим всички злини, които ни причиняват нашите видими и невидими врагове. Но да ни удостои да се веселим в Небесното царство с апостолите, мъчениците и всички праведници при нашия Господ Иисус Христос. Нему слава във вечните векове, амин.

Из: „Софроние. Поучително Евангелие“, Софроний Епископ Врачански, 1806 г., издание на Българска православна Църква, Западно и Средноевропейска Епархия, преписа и нареди отец Виктoр Ивaнoв-Цимeр, 2009 г. 
* Святой Димитрий Солунский (русская икона, XII– нач. XIII вв.), Государственная Третьяковская галерея, Москва, ru.wikipedia.org