„Юда имал съвест, но Исус е имал съзнание. Това бил разривът. Човекът на съвестта не може никога да разбере човекът на съзнанието, защото човекът на съзнанието живее от момент за момент, той няма правила, които да следва.“

(The Disrobing of Christ, circa 1600, by El Greco)

Беседи върху притчите на Исус

Исус бил по-загрижен за любовта на жената, Мария. Това било нещо така дълбоко, че да й попречиш значело да нараниш любовта й, тя би се свила в себе си. Изливането на парфюма върху нозете на Исус е било просто един жест. Чрез него Мария Магдалена казвала: „Бих искала да излея целия свят върху твоите нозе. Това е всичко, което имам - най-ценното нещо, което имам. Ако излея вода, няма да е достатъчно; твърде е евтина. Това е най-ценното нещо, което имам, но дори и то е нищо. Аз бих искала да излея сърцето си, аз бих искала да излея цялото си същество.“

Но Юда бил сляп за това. Той бил човек на съвестта: погледнал парфюма и казал: „Много е скъп“. Той бил напълно сляп за тази жена и нейното сърце и за разширението на съзнанието в жеста й. Парфюмът изглеждал твърде скъп, а любовта била напълно непозната за него.

Любовта присъствала. Нематериалното присъствало и материалното също присъствало. Материалното е парфюмът, нематериалното е любовта. Но Юда не могъл да види нематериалното. За това нещо ти трябва да имаш очите на съзнанието.

Човекът на съзнанието ще бъде винаги в конфликт с човека на съвестта, защото вижда неща, които човекът на съвестта не може да види. Човекът на съзнанието следва своето съзнание: той няма правила, които да следва.

Ако имаш правила, ти си винаги последователен, защото правилата са мъртви. Ти също си мъртъв с тях: ти си предсказуем. Но ако имаш съзнание, ти си непредсказуем - човек никога не знае. Ти имаш пълна свобода. Ти откликваш, но нямаш никакви готови отговори, които да дадеш. Когато се появи въпрос, ти откликваш и отговорът се ражда. Не само слушателят е изненадан от твоя отговор - ти също си изненадан.

Когато аз ви отговарям, не само вие слушате отговора. Аз също съм слушател. Не само вие чувате отговора за първи път; аз също го чувам за първи път. Аз не знам каква ще бъде следващата дума или изречение. То може да кривне във всяка посока, може да навлезе във всяко измерение.

Това имам предвид, като казвам, че си оставам слушател. Не само вие се учите от мен; аз също се уча с вас.

Аз не съм никога в състояние на знание, защото състоянието на знание е мъртво. Ти си узнал нещо: това е конфекция. И ако някой сега те попита, можеш да му го дадеш; то е вече материално.

Аз не съм никога в състояние на знание: аз съм винаги в процес на познание. Да бъдеш в процеса на познание е това, което имам предвид, като казвам, че се уча. Знанието е вече минало, знаенето е Настояще. Животът не е съществително, той е глагол. Бог също не е съществително, Бог е глагол. Каквото и да казват граматиците, не ме интересува. Бог е глагол, животът е глагол.

Знаене, учене означава, че ти винаги си в един вакуум. Ти никога не натрупваш нищо. Ти не си като фотографска плака, а оставаш винаги празен като огледало. Фотографската плака незабавно преминава в състояние на знание. Щом се експонира, тя вече е мъртва. Тя никога вече няма да отрази нещо друго; тя вече е отразила, веднъж и завинаги. Но огледалото продължава да отразява. Когато застанеш пред него, то те отразява. Когато си отидеш, то отново е празно.

Това е, което имам предвид: човекът на ученето остава празен. Ти задаваш въпрос. Той се отразява в моята празнота... един отговор се появява и потича към теб. Като си отиде, въпросът и отговорът изчезват, огледалото е отново в състояние на незнаене - празно, готово отново да отразява. То не е възпрепятствано от миналото, то е винаги в настоящето и винаги е готово. Не е готов продукт, но винаги готово да отразява, да откликва.

Когато дойде Исус - човек на съзнанието, човек на ученето, а не на знанието - Юда ще се появи непременно. Той е учен, човек на знанието. Той трябва много пъти да е чувствал, че знае повече от Исус. А може би освен това е бил прав.

Той може да знае повече, но не познава състоянието на знаене. Той знае само знание, мъртва информация. Той е събирач на мъртва информация. Той ще предаде Исус.

И, разбира се, когато Исус присъства, ще има и жени, които ще го обичат дълбоко: Мария Магдалена, Марта. Те не могат да не са там, защото когато се появи човек с качеството на Исус, това качество ще бъде разбрано първо от жените, а после от мъжете. Вратата към това е вярата, а жените са по-вярващи, по-невинно вярващи. Ето защо е толкова трудно да намериш жена учен. Понякога се появява някоя мадам Кюри - тя сигурно е била природна аномалия. Или пък жената може и да не е била съвсем женствена.

Дълбоко в себе си жената е поет. Не че пише поезия. Тя я живее. И тя знае как да вярва - това й се удава лесно, идва й спонтанно. Фактически за жената съмнението е въпрос на трудно обучение. Тя трябва да го научи от мъжа, точно както и науката трябва да научи от мъжа. Тя е нелогична, ирационална. Това не са добри качества, що се отнася до света - в света те са недостатъци, - но що се отнася до вътрешното царство Божие, това са качествата.

Мъжът не може да има и двата свята. Той може най-много да има единия, в който да е най-добър: външния свят. Той може да го има, но тогава ще трябва да изгуби вътрешния. Там той не може да бъде върхът, ще трябва да следва жените.

Виждал ли си Исус на кръста? Нито един от мъжете ученици не е бил близо до него, само жени - защото мъжете ученици започнали да се съмняват. Този човек лекувал болестта, този човек възкресявал мъртви, а сега не може сам да се спаси? Какъв е тогава смисълът да вярваме в него и да му се уповаваме?

Те чакали чудо. Те се криели в тълпата и чакали чудо, нещо чудотворно да се случи. Тогава щели да повярват. Те се нуждаели от доказателство, а доказателството никога не дошло; Исус просто умрял като обикновен човек.

Но жените не чакали никакво доказателство. Исус бил достатъчно доказателство, нямало нужда от никакво чудо. Той бил чудото. Те могли да видят чудото, случило се в този момент - как Исус умрял с дълбока любов и състрадание. Дори за своите убийци той имал молитва в сърцето си. Последните му думи били: „Боже, прости им, защото те не знаят какво правят“.

Чудото се случило, но за мъжкото око то никога не се е случило. Жените наоколо тутакси разбрали. Те са вярвали в този човек и неговото най-съкровено сърце било открито за тях. Те разбирали, че чудото се е случило. Човекът бил разпънат и умирал с любов, което е най-невъзможното нещо в света: да умреш на кръста с молитва за тези, които те убиват.

Но това било любов. Само женският ум може да го разбере. Те били до него.

Из: „Следвай ме. Беседи върху притчите на Исус“, Том 1, Ошо, изд. Гуторанов
Картина: The Disrobing of Christ (circa 1600) by El Greco; chinaoilpaintinggallery