най-кратките литературни творби

Машината на времето пристигна в бъдещето. Там нямаше никой
Машината на времето пристигна в бъдещето. Там нямаше никой