Пияницата и водата
(Странджански фолклор)

Един голям пияница се хванал на бас, че може с вързани очи да познае цвета на питието, което му поднесат. Наляли му бяло вино, той сръбнал от него и казал:
     – Това е бяло вино!
Наляли му черно, той вкусил и отсякъл:
     – Това е черно вино!
Наляли му жълта мента, коняк – всичко познавал.
Най-сетне решили да му налеят и вода в чашата. Той я опитал веднъж, опитал втори път, опитал и трети път – нищо не казва. Най-сетне рекъл:
     – Турите ми от това питие още веднаж!
Като го опитал пак, рекъл:
     – Такова питие през живота си не съм пил и не го познавам. То ще да е ново или от друга държава!
Той горкият, вода никога не бил пил през живота си.

Снимки и текст: Мария Тонева